LD Featured Course – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

LD Featured Course

180 دلار کانادا
رزومه پیشرفته

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – پیشرفته

هیچ کاریابی‌ای بدون آماده‌سازی یک برگ رزومه‌ی حرفه‌ای، کوتاه و کارفرماپسندشده ممکن نیست.

اطلاعات بیشتر

70 دلار کانادا

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – عادی

از طریق فراخوان‌های به اقدام‌های مشخص و یک نوبت بازبینی تاریخچه شغلی، مخاطب می‌تواند رزومه‌ی خود را تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی کنید.

اطلاعات بیشتر

رایگان
resume free

آماده‌سازی رزومه‌ی حرفه‌ای – رایگان

در این دوره، به‌طور فشرده درباره‌ی مهم‌ترین اجزای رزومه توضیح داده شده است اما این‌ دوره فاقد مواد آموزشی تکمیلی و مشاوره تخصصی است.

اطلاعات بیشتر

70 دلار کانادا
double Block

مشاوره – Double Block

بسته به آنکه به چه نوع اطلاعاتی نیازمند باشید، در یک جلسه‌ی مشاوره، به کاربردی‌ترین روش‌های ممکن پرداخته خواهد شد.

اطلاعات بیشتر


180 دلار کانادا
رزومه پیشرفته

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – پیشرفته

هیچ کاریابی‌ای بدون آماده‌سازی یک برگ رزومه‌ی حرفه‌ای، کوتاه و کارفرماپسندشده ممکن نیست.

اطلاعات بیشتر

70 دلار کانادا

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – عادی

از طریق فراخوان‌های به اقدام‌های مشخص و یک نوبت بازبینی تاریخچه شغلی، مخاطب می‌تواند رزومه‌ی خود را تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی کنید.

اطلاعات بیشتر

رایگان
resume free

آماده‌سازی رزومه‌ی حرفه‌ای – رایگان

در این دوره، به‌طور فشرده درباره‌ی مهم‌ترین اجزای رزومه توضیح داده شده است اما این‌ دوره فاقد مواد آموزشی تکمیلی و مشاوره تخصصی است.

اطلاعات بیشتر

70 دلار کانادا
double Block

مشاوره – Double Block

بسته به آنکه به چه نوع اطلاعاتی نیازمند باشید، در یک جلسه‌ی مشاوره، به کاربردی‌ترین روش‌های ممکن پرداخته خواهد شد.

اطلاعات بیشتر


Processing...
به بالای صفحه بردن