LD Featured Course – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

LD Featured Course

180 دلار کانادا
رزومه پیشرفته

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – پیشرفته

هیچ کاریابی‌ای بدون آماده‌سازی یک برگ رزومه‌ی حرفه‌ای، کوتاه و کارفرماپسندشده ممکن نیست.

اطلاعات بیشتر

70 دلار کانادا

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – عادی

از طریق فراخوان‌های به اقدام‌های مشخص و یک نوبت بازبینی تاریخچه شغلی، مخاطب می‌تواند رزومه‌ی خود را تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی کنید.

اطلاعات بیشتر

رایگان
resume free

آماده‌سازی رزومه‌ی حرفه‌ای – رایگان

در این دوره، به‌طور فشرده درباره‌ی مهم‌ترین اجزای رزومه توضیح داده شده است اما این‌ دوره فاقد مواد آموزشی تکمیلی و مشاوره تخصصی است.

اطلاعات بیشتر


180 دلار کانادا
رزومه پیشرفته

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – پیشرفته

هیچ کاریابی‌ای بدون آماده‌سازی یک برگ رزومه‌ی حرفه‌ای، کوتاه و کارفرماپسندشده ممکن نیست.

اطلاعات بیشتر

70 دلار کانادا

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – عادی

از طریق فراخوان‌های به اقدام‌های مشخص و یک نوبت بازبینی تاریخچه شغلی، مخاطب می‌تواند رزومه‌ی خود را تکمیل، اصلاح و به‌روزرسانی کنید.

اطلاعات بیشتر

رایگان
resume free

آماده‌سازی رزومه‌ی حرفه‌ای – رایگان

در این دوره، به‌طور فشرده درباره‌ی مهم‌ترین اجزای رزومه توضیح داده شده است اما این‌ دوره فاقد مواد آموزشی تکمیلی و مشاوره تخصصی است.

اطلاعات بیشتر


به بالای صفحه بردن