LD Featured Course

45
رزومه پیشرفته

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – پیشرفته

هیچ کاریابی‌ای بدون آماده‌سازی یک برگ رزومه‌ی حرفه‌ای، کوتاه و کارفرماپسندشده ممکن نیست.

1,200
دوره ۱۲ جلسه‌ای کوچینگ

سرویس ۱۲ هفته‌ای کوچینگ و آمادگی برای بازار کار

در خلال ۱۲ جلسه، مهم‌ترین موضوعات مربوط به یک کاریابی موفق، از ارزیابی اولیه، آماده‌سازی رزومه و آمادگی برای مصاحبه شغلی تا دشوارترین روش‌های تماس با کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بسته به شرایط هر فرد، بخشی از مباحث شخصی‌سازی خواهد شد.

45
رزومه پیشرفته

آماده‌سازی رزومه حرفه‌ای – پیشرفته

هیچ کاریابی‌ای بدون آماده‌سازی یک برگ رزومه‌ی حرفه‌ای، کوتاه و کارفرماپسندشده ممکن نیست.

1,200
دوره ۱۲ جلسه‌ای کوچینگ

سرویس ۱۲ هفته‌ای کوچینگ و آمادگی برای بازار کار

در خلال ۱۲ جلسه، مهم‌ترین موضوعات مربوط به یک کاریابی موفق، از ارزیابی اولیه، آماده‌سازی رزومه و آمادگی برای مصاحبه شغلی تا دشوارترین روش‌های تماس با کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بسته به شرایط هر فرد، بخشی از مباحث شخصی‌سازی خواهد شد.

پیمایش به بالا