Appointment Booking – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

سرویس/ پکیج و زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید

در ابتدای راه انتخاب شغل هستید؟

به تغییر مسیر شغلی می‌اندیشید؟

برای آماده‌سازی رزومه و آمادگی برای مصاحبه شغلی به یک راهنما و مشاور مطمئن نیازمندید؟

نمی‌دانید به چه سرویس‌ها و دوره‌های تخصصی برای موفقیت در بازار کار نیازمندید؟

جلسات مشاوره‌ی ما می‌تواند یاریگر شما باشد.

برای مشاوره رزومه، سرویس Single Resume را انتخاب کنید و برای سایر انواع مشاوره‌های شغلی یا تحصیلی مرتبط با نیازهای بازار کار، از سایر خدمات استفاده کنید.

جلسه‌ی نیم ساعته کوچینک: تک جلسه و سه‌جلسه‌ای

جلسه‌ی یک ساعته کوچینک: تک جلسه و سه‌جلسه‌ای

جلسه‌ی نیم ساعته ارزیابی رزومه

یادآوری: اگر شما به زمان بیشتری برای رزومه نیاز دارید، احتمالا تهیه دوره پیشرفته رزومه‌نویسی که بازبینی رزومه هم بخشی از آن است، انتخاب بهتری برای شماست.

جلسه‌ی آمادگی مصاحبه شغلی: تک جلسه و سه‌جلسه‌ای


برای تهیه وقت مشاوره از ایران

زمان‌های مناسب برای ساکنان ایران: پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها 16:30 تا 18:30

به بالای صفحه بردن