Appointment Booking – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

سرویس/ پکیج و زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید

در ابتدای راه انتخاب شغل هستید؟ به تغییر مسیر شغلی می‌اندیشید؟ برای آماده‌سازی رزومه و آمادگی برای مصاحبه شغلی به یک راهنما و مشاور مطمئن نیازمندید؟ نمی‌دانید به چه سرویس‌ها و دوره‌های تخصصی برای موفقیت در بازار کار نیازمندید؟

جلسات مشاوره‌ی ما می‌تواند یاریگر شما باشد.

برای مشاوره رزومه، سرویس Single Resume را انتخاب کنید و برای سایر انواع مشاوره‌های شغلی یا تحصیلی مرتبط با نیازهای بازار کار، از سایر خدمات استفاده کنید.


برای تهیه وقت مشاوره از ایران

زمان‌های مناسب برای ساکنان ایران: پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها 16:30 تا 18:30

Processing...
به بالای صفحه بردن