مشاوره‌ برای انتخاب بهترین‌ها

در ابتدای راه انتخاب شغل هستید؟ به تغییر مسیر شغلی می‌اندیشید؟
برای آماده‌سازی رزومه و آمادگی برای مصاحبه شغلی به یک راهنما و مشاور مطمئن نیازمندید؟
نمی‌دانید به چه سرویس‌ها و دوره‌های تخصصی برای موفقیت در بازار کار نیازمندید؟

زمان و نوع جلسه مشاوره را انتخاب کنید

انواع جلسات مشاوره

جلسه‌ی مشاوره نیم ساعته

این جلسات برای بررسی وضعیت رشته شغلی شما در کانادا، ریویوی سریع رزومه‌ آماده، مرور پروفایل لینکدین، نحوه آمادگی برای بازار کار، مرور پاسخ‌های شما در مصاحبه شغلی که اخیرا داشته‌اید و نظایر اینها می‌تواند بکار برود.

برای بهره‌برداری بهینه، پرسش‌های کلیدی خود را مشخص کنید.

جلسه‌ی یک ساعته مشاوره/کوچینک

نظیر جلسه 30 دقیقه‌ای اما با امکان ورود به جزییات بیشتر در مورد بررسی رشته شغلی شما در کانادا، ارزیابی و بازبینی رزومه، بهبود پروفایل لینکدین، انتخاب شغلی و نظایر اینها.

*- لطفا رزومه و لینک پروفایل لینکدین خود را (در صورت موجود بودن) قبل از جلسه ارسال نمایید.

برای بهره‌برداری بهینه، پرسش‌های کلیدی خود را پیش از جلسه مشخص کنید.

یادآوری: اگر شما به زمان بیشتری برای رزومه نیاز دارید، احتمالا استفاده از خدمات رزومه‌نویسی ما که بازبینی و بازنویسی رزومه را هم می‌تواند شامل شود، انتخاب بهتری برای شماست.

جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای آمادگی مصاحبه شغلی (به همراه ماک اینترویو)

مناسب برای آمادگی مصاحبه شغلی با شرایط نزدیک به مصاحبه واقعی. در این جلسه، بر اساس محتوای رزومه و یک پوزیشن شغلی مشخص، یک ماک اینترویو انجام می‌شود و نتایج آن آنالیز می‌شود تا شما را برای پاسخ به پرسش‌ها راهنمایی کند.

علاوه بر این، در این جلسات می‌توان به تماس با کارفرماها و دیدار حضوری و یا آنلاین با افراد موثر در پروسه استخدام شرکتها یا هر نوع موقعیت دیگر که می‌تواند به یک مصاحبه شغلی (رسمی و یا غیررسمی) تبدیل شود پرداخت.

لطفا رزومه و جاب پوستینگی که برای آن درخواست داده‌اید و یا در نظر دارید، قبل از جلسه ارسال نمایید.

دو جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای آمادگی مصاحبه شغلی (به همراه ماک اینترویو)

همانند تک جلسه، مناسب برای آمادگی مصاحبه شغلی با شرایط نزدیک به مصاحبه واقعی.

در جلسه اول، بر اساس محتوای رزومه و یک پوزیشن شغلی مشخص، یک ماک اینترویو انجام می‌شود و نتایج آن آنالیز می‌شود تا شما را برای پاسخ به پرسش‌ها راهنمایی کند.

دو جلسه این امکان را فراهم می‌کند که بر اساس نتایج ارزیابی و تحلیل جلسه اول، ایرادات و ضعف‌ها در جلسه دوم بر طرف شوند و برای مصاحبه واقعی آمادگی بیشتری حاصل شود.

علاوه بر این، در این جلسات می‌توان به تماس با کارفرماها و دیدار حضوری و یا آنلاین با افراد موثر در پروسه استخدام شرکتها یا هر نوع موقعیت دیگر که می‌تواند به یک مصاحبه شغلی (رسمی و یا غیررسمی) تبدیل شود پرداخت.

لطفا رزومه و جاب پوستینگی که برای آن درخواست داده‌اید و یا در نظر دارید، قبل از جلسه ارسال نمایید.


بالاترین سطح آمادگی شغلی از طریق برترین پکیج کوچینگ ما!

پکیج کامل فردی توام با جلسات مشاوره و کوچینگ تنظیم شده بر اساس وضعیت افراد. به همراه اصلاح کامل و نهایی رزومه، ریویوی پروفایل لینکدین و انجام مصاحبه شغلی ماک و تحلیل آن.

پیمایش به بالا