سابقه کاری

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای در رزومه کاربردی

Work History در رزومه Functional اگر بنا باشد که این بخش در رزومه‌ی کاربردی استفاده شود، بسته به اینکه مسئولیت‌های مشاغل گذشته تا چه میزان با شغل مورد درخواست هماهنگی داشته باشند، حجم توصیف وظایف و مسئولیت‌ها تفاوت خواهد کرد. اگر این ارتباط خیلی کم است، تنها به معرفی اجمالی مشاغل (عنوان، کارفرما، زمان) اکتفا […]

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای در رزومه کاربردی مطالب بیشتر»

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای در رزومه تاریخچه معکوس – قسمت دوم

زمان افعال توضیح تکمیلی در مورد زمان فعل. در این باره دو روش است: در یکی افعال مربوط به شغلی که الآن دارید و تاریخ جلوی زمان اشتغال Present آمده به صورت گذشته بکار نمی‌رود. این زمان می‌تواند به صورت حال ساده و یا استمراری (با کاربرد ing) باشد. الآن حال ساده خیلی مرسوم‌تر است.

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای در رزومه تاریخچه معکوس – قسمت دوم مطالب بیشتر»

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای در رزومه تاریخچه معکوس – قسمت اول

سابقه کاری Work History که ممکن است با عبارات دیگری چون Professional Experience تجربیات حرفه‌ای و یا به صورت مختصر Experience هم خوانده شود مهم‌ترین بخش رزومه شما را تشکیل می‌دهد. حتی اگر رزومه‌ی کاربردی Functional طراحی می‌کنید باز هم این بخش بیش از هر بخش دیگری مورد توجه کارفرما است و به همین دلیل

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای در رزومه تاریخچه معکوس – قسمت اول مطالب بیشتر»

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای-رایگان

سابقه کاری Work History که ممکن است با عبارات دیگری چون Professional Experience تجربیات حرفه‌ای و یا به صورت مختصر Experience هم خوانده شود مهم‌ترین بخش رزومه شما را تشکیل می‌دهد. حتی اگر رزومه‌ی کاربردی Functional طراحی می‌کنید باز هم این بخش بیش از هر بخش دیگری مورد توجه کارفرما است و به همین دلیل

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای-رایگان مطالب بیشتر»

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای-عادی

سابقه کاری Work History که ممکن است با عبارات دیگری چون Professional Experience تجربیات حرفه‌ای و یا به صورت مختصر Experience هم خوانده شود مهم‌ترین بخش رزومه شما را تشکیل می‌دهد. حتی اگر رزومه‌ی کاربردی Functional طراحی می‌کنید باز هم این بخش بیش از هر بخش دیگری مورد توجه کارفرما است و به همین دلیل

سابقه کاری و تجربیات حرفه‌ای-عادی مطالب بیشتر»

پیمایش به بالا