تصمیم‌گیری برای رشته شغلی یا تحصیلی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی
تصمیم‌گیری برای رشته

تصمیم‌گیری برای رشته شغلی یا تحصیلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
$مرتبط با دوره‌های اصلی
آغاز کنید
This دوره is currently closed

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور بر اساس اطلاعات دوره‌های مقدماتی قبلی، برای انتخاب رشته‌ی شغلی یا تحصیلی تصمیم بگیریم.

به بالای صفحه بردن