کاریابی از طریق تماس‌های ناشناس Cold Calling – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

کاریابی از طریق تماس‌های ناشناس Cold Calling

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
اعلام خواهد شد
آغاز کنید
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

تماس‌های ناشناس یکی از روش‌های مرسوم و موفق بازاریابی و فروش روشی است که می‌تواند در کاریابی هم بکار بیاید. این دوره فقط برای دارندگان بسته‌ی کارجویی پیشرفته در دسترس است.

Processing...
به بالای صفحه بردن