کاریابی از طریق تماس‌های ناشناس Cold Calling – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

کاریابی از طریق تماس‌های ناشناس Cold Calling

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
اعلام خواهد شد
آغاز کنید
This دوره is currently closed

تماس‌های ناشناس یکی از روش‌های مرسوم و موفق بازاریابی و فروش روشی است که می‌تواند در کاریابی هم بکار بیاید. این دوره فقط برای دارندگان بسته‌ی کارجویی پیشرفته در دسترس است.

Scroll to Top