پیگیری مصاحبه و دریافت پیشنهاد شغلی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی
پیشنهاد شغلی

پیگیری مصاحبه و دریافت پیشنهاد شغلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با کلان‌دوره
آغاز کنید
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

مصاحبه شغلی با جلسه مصاحبه تمام نمی‌شود و کارهای بعد از آن می‌تواند شانس دریافت پیشنهاد شغلی را افزایش دهد. در این دوره کوتاه به پیگیری مصاحبه، نحوه مواجهه با پیشنهاد شغلی و مذاکره برای دریافت بهترین شرایط می‌پردازیم.

Processing...
به بالای صفحه بردن