مواجهه با چالش‌های مصاحبه شغلی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

مواجهه با چالش‌های مصاحبه شغلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با کلان‌دوره
آغاز کنید
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

همیشه روند مصاحبه یا پرسش‌های مصاحبه آن‌طوری پیش نمی‌رود که در کتاب‌ها و یا فیلم‌های آموزشی بیان شده‌اند. در این دوره کوتاه تکمیلی، به موارد چالشی اعم از پرسش‌های غیرمنتظره، رفتارهای عجیب پرسش‌گران و یا چالش‌های ناشی از سوابق و تاریخچه شغلی می‌پردازیم.

Processing...
به بالای صفحه بردن