مواجهه با چالش‌های مصاحبه شغلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با کلان‌دوره
آغاز کنید
This دوره is currently closed

همیشه روند مصاحبه یا پرسش‌های مصاحبه آن‌طوری پیش نمی‌رود که در کتاب‌ها و یا فیلم‌های آموزشی بیان شده‌اند. در این دوره کوتاه تکمیلی، به موارد چالشی اعم از پرسش‌های غیرمنتظره، رفتارهای عجیب پرسش‌گران و یا چالش‌های ناشی از سوابق و تاریخچه شغلی می‌پردازیم.

پیمایش به بالا