تصمیم‌گیری برای رشته شغلی یا تحصیلی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی
تصمیم‌گیری برای رشته

تصمیم‌گیری برای رشته شغلی یا تحصیلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با دوره‌های اصلی
آغاز کنید
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور بر اساس اطلاعات دوره‌های مقدماتی قبلی، برای انتخاب رشته‌ی شغلی یا تحصیلی تصمیم بگیریم.

Processing...
به بالای صفحه بردن