برنامه‌ریزی برای اقدام عملی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

برنامه‌ریزی برای اقدام عملی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با کلان‌دوره
آغاز کنید
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

در این دوره کوتاه، به نحوه‌ی برنامه‌ریزی برای اقدامات عملی، متناسب با آنچه در مراحل قبلی به آن رسیده‌ایم، پرداخته می‌شود.

Processing...
به بالای صفحه بردن