انواع مصاحبه‌های شغلی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

انواع مصاحبه‌های شغلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
$مرتبط با کلان‌دوره
آغاز کنید
This دوره is currently closed

در این دوره کوتاه اما بسیار مهم، با انواع مصاحبه‌های شغلی از قبیل تلفنی، پنلی، گروهی و نظایر اینها و نحوه آمادگی برای آنها آشنا می‌شویم.

به بالای صفحه بردن