انواع مصاحبه‌های شغلی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

انواع مصاحبه‌های شغلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با کلان‌دوره
آغاز کنید
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

در این دوره کوتاه اما بسیار مهم، با انواع مصاحبه‌های شغلی از قبیل تلفنی، پنلی، گروهی و نظایر اینها و نحوه آمادگی برای آنها آشنا می‌شویم.

Processing...
به بالای صفحه بردن