انواع مصاحبه‌های شغلی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

انواع مصاحبه‌های شغلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با کلان‌دوره
Get Started
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

در این دوره کوتاه اما بسیار مهم، با انواع مصاحبه‌های شغلی از قبیل تلفنی، پنلی، گروهی و نظایر اینها و نحوه آمادگی برای آنها آشنا می‌شویم.

Processing...
به بالای صفحه بردن