آمادگی پیش از آغاز مصاحبه شغلی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

آمادگی پیش از آغاز مصاحبه شغلی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با کلان‌دوره
Get Started
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

مصاحبه شغلی خیلی پیش از پرسش‌های آن آغاز می‌شود. در این دوره کوتاه، به همه‌ی آمادگی‌های لازم، خیلی پیش از جلسه‌ی مصاحبه و در روز مصاحبه پرداخته شده است.

مصاحبه مهم‌ترین فرصتی است که یک جویای کار به دست می‌آورد تا در ادامه‌ی ادعاهایی که در رزومه مطرح کرده، کارفرما را راضی کند که او حلال مشکل است. بی‌توجهی به این نکات، ما را قبل از اینکه مصاحبه آغاز شود می‌تواند شانس ما را از بین ببرد.

Processing...
به بالای صفحه بردن