آشنایی عمیق‌تر با رشته شغلی خود – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

آشنایی عمیق‌تر با رشته شغلی خود

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
مرتبط با دوره‌های اصلی
آغاز کنید
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور و از چه منابعی اطلاعات جامعی درباره industry، فیلد شغلی و مشاغل خاص مرتبط با علایق خود به دست آوریم.

Processing...
به بالای صفحه بردن