دوره ۱۲ جلسه‌ای کوچینگ

سرویس ۱۲ هفته‌ای کوچینگ و آمادگی برای بازار کار

دوره‌ای که همراه و راهنمای شما از ابتدا تا انتهای مسیر کاریابی حرفه‌ای است. در خلال ۱۲ جلسه یک ساعته، مهم‌ترین موضوعات مربوط به یک کاریابی موفق، از ارزیابی اولیه، آماده‌سازی رزومه و آمادگی برای مصاحبه شغلی تا دشوارترین روش‌های تماس با کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بسته به شرایط هر فرد، بخشی […]

سرویس ۱۲ هفته‌ای کوچینگ و آمادگی برای بازار کار مطالب بیشتر»