دوره مشاوره‌ای – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

دوره مشاوره‌ای

single block

مشاوره – Single Block

مشاوره به مدت 25 دقیقه. بسته به آنکه در کجای سفر تجربی/مهارتی خود بوده و نیازمند به چه نوع اطلاعات و تجربه‌هایی باشید، در یک جلسه‌ی مشاوره، عمیقا به بحث و گفتگو در این باره و کاربردی‌ترین راه‌ها و روش‌های ممکن پرداخته خواهد شد.

double Block

مشاوره – Double Block

یک مشاوره به مدت 55 دقیقه. بسته به آنکه در کجای سفر تجربی/مهارتی خود بوده و نیازمند به چه نوع اطلاعات و تجربه‌هایی باشید، در یک جلسه‌ی مشاوره، عمیقا به بحث و گفتگو در این باره و کاربردی‌ترین راه‌ها و روش‌های ممکن پرداخته خواهد شد.

Processing...
به بالای صفحه بردن