پکیج‌های کاریابی ما متناسب با نیازهای شما

نتیجه ترکیب دانش، تجربه و بازنگری و ارتقا مداوم

پکیجی را که برای شما بهترین است انتخاب کنید!

مقایسه دوره‌ها و پکیج‌های ترکیبی آمادگی برای بازار کار

کامل‌ترین پکیج!

پکیج کامل فردی

در 12 جلسه یک ساعته

تنظیم محتوای جلسات کوچینگ متناسب با نیاز شما

Can$ 1200 .00

با امکان پرداخت در دو قسط


 • دسترسی به دوره پیشرفته رزومه‌نویسی
 • آشنایی با ارزیابی رزومه
 • یک نوبت ریویوی رزومه
 • بازنویسی کامل رزومه
 • آشنایی با ارتقا پروفایل لینکدین
 • ریویوی پروفایل لینکدین
 • تمرکز کامل و اصلاح پروفایل لینکدین شما
 • آشنایی با منابع اطلاعات بازار کار
 • آشنایی با جزییات مصاحبه شغلی
 • تمرین پرسش‌های مصاحبه شغلی
 • کامنت روی یک کاورلتر
 • آشنایی با محتوا و شیوه مصاحبه اطلاعاتی
 • تحلیل و تاثیر بازخورد مصاحبه اطلاعاتی
 • یک نوبت ماک اینترویو و آنالیز آن
 • تحلیل و راهنمایی برای تهیه ویدیو pitch

پکیج گروهی

در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای

انتخاب اقتصادی‌تر و در جمع حداکثر 10 نفره

Can$ 500 .00

امکان افزودن دو سرویس ویژه با تخفیف


 • دسترسی به دوره پیشرفته رزومه‌نویسی
 • آشنایی با ارزیابی رزومه
 • یک نوبت ریویوی رزومه
 • بازنویسی کامل رزومه
 • آشنایی با ارتقا پروفایل لینکدین
 • ریویوی پروفایل لینکدین
 • تمرکز کامل و اصلاح پروفایل لینکدین شما
 • آشنایی با منابع اطلاعات بازار کار
 • آشنایی با جزییات مصاحبه شغلی
 • تمرین پرسش‌های مصاحبه شغلی
 • کامنت روی یک کاورلتر
 • آشنایی با محتوا و شیوه مصاحبه اطلاعاتی
 • تحلیل و تاثیر بازخورد مصاحبه اطلاعاتی
 • یک نوبت ماک اینترویو و آنالیز آن
 • تحلیل و راهنمایی برای تهیه ویدیو pitch

دوره عمومی

در 6 جلسه90 دقیقه‌ای

مهم‌ترین گام‌های یک کاریابی موثر و کاربردی

Can$ 120 .00

امکان افزودن دو سرویس ویژه با تخفیف


 • دسترسی به دوره پیشرفته رزومه‌نویسی
 • آشنایی با ارزیابی رزومه
 • یک نوبت ریویوی رزومه
 • بازنویسی کامل رزومه
 • آشنایی با ارتقا پروفایل لینکدین
 • ریویوی پروفایل لینکدین
 • تمرکز کامل و اصلاح پروفایل لینکدین شما
 • آشنایی با منابع اطلاعات بازار کار
 • آشنایی با جزییات مصاحبه شغلی
 • تمرین پرسش‌های مصاحبه شغلی
 • کامنت روی یک کاورلتر
 • آشنایی با محتوا و شیوه مصاحبه اطلاعاتی
 • تحلیل و تاثیر بازخورد مصاحبه اطلاعاتی
 • یک نوبت ماک اینترویو و آنالیز آن
 • تحلیل و راهنمایی برای تهیه ویدیو pitch

پکیجی را که برای شما بهترین است انتخاب کنید!

مقایسه پکیج‌های متمرکز آمادگی برای بازار کار

پکیج مصاحبه شغلی

در دو جلسه 90 دقیقه‌ای

آمادگی کامل با دو نوبت ماک اینترویو

Can$ 240 .00

موفقیت و اعتماد به نفس بالاتر را تضمین کنید


 • دسترسی به پرسش‌های متداول مصاحبه شغلی
 • دو نوبت ماک اینترویو با تحلیل و ارزیابی
 • اصلاح پاسخ‌ها بر اساس پوزیشن شغلی دلخواه
 • آشنایی با جزییات مصاحبه شغلی

پکیج ضروری

در دو جلسه یک ساعته

ضروری‌ترین‌ها برای شروع کاریابی و یا ارتقا شغلی

Can$ 310 .00

مشاوره به همراه آموزش و بازنویسی ما برای حصول موفقیت


 • دسترسی به دوره پیشرفته رزومه‌نویسی
 • یک نوبت ریویوی رزومه
 • ریویوی پروفایل لینکدین
 • بازنویسی کامل رزومه
 • کامنت روی یک کاورلتر
 • تمرکز دقیق روی پروفایل لینکدین شما

پکیج دانشجویی

در دو جلسه 45 دقیقه‌ای

برای دانشجویان یا تازه فارغ‌التحصیلان

Can$ 215 .00

آنچه دانشجویان برای کاریابی موثر نیازمندند


 • دسترسی به دوره پیشرفته رزومه‌نویسی
 • یک نوبت ریویوی رزومه
 • ریویوی پروفایل لینکدین
 • بازنویسی کامل رزومه
 • کامنت روی یک کاورلتر
 • تمرکز دقیق روی پروفایل لینکدین شما

آنچه پکیج‌های ما را متمایز می‌کند

ترکیب دانش و تجربه

دانش و مطالعه لازم است اما هیچ‌چیز جای تجربه‌ی عمیق مشاور/منتور را نمی‌گیرد!

شخصی‌سازی بر اساس نیاز

متناسب با نیازتان انتخاب کنید!

تنوع و گستردگی خدمات

از آشنایی با رشته تا انجام مصاحبه شغلی، همه نیازهای یک کاریابی موفق فراهم است

پیمایش به بالا