فرصت‌سازی برای داستان‌گویی موفق-رایگان

مطالب این درس را با موضوعی به پایان می‌بریم که شاید به اندازه‌ی مباحث قبلی ملموس و روشن نباشد اما در زمان آماده‌سازی رزومه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اگر محتوای موضوع «رزومه در کجای مسیر کاریابی قرار دارد؟» در درس اول را به خاطر داشته باشید، در آنجا بیان شد که نباید مسیر کاریابی را جزیره‌ها و گذرگاه‌های منفک و جدا از هم دید بلکه اینها یک مجموعه‌ی مرتبط درهم‌تنیده هستند.

آنچه شما در روز مصاحبه خواهید گفت، ادامه‌ی آن چیزی است که کارفرما در رزومه‌ی شما دیده و به آن علاقه‌مند شده است و همه‌ی اینها به مهارت یا تجربه یا دانشی بازمی‌گردد که شما در گذشته کسب کرده‌اید و حالا قرار است مشکلی از کارفرما را حل کند. حال مهم این است که چطور به این پیوستگی کمک کنیم و چطور برای آن لحظه‌ی حساس در مصاحبه، بهتر آماده باشیم.

جزییات آن را می‌توانید در دوره‌ی آمادگی برای مصاحبه‌ی شغلی ببینید و بیاموزید اما آنچه در اینجا می‌توان بیان کرد روش «مشق هفت داستان» است که پیشتر آنرا توضیح داده‌ایم و یکی از مبانی ما در آموزش، مشاوره و منتورینگ است.

آنچه در این مرحله از آماده‌سازی رزومه برای ما مهم است و با آن روش هماهنگی دارد این است که سعی کنیم سرنخ‌هایی در رزومه قرار دهیم که این فرصت را به مای متقاضی کار بدهد که در جلسه‌ی مصاحبه آن قصه‌های از پیش کارشده و آماده کرده را بیان کنیم. قصه‌هایی از ماجراها و تجربه‌های حقیقی ما در محل کار یا تحصیل یا با دوستان و نظایر اینها که از یکسو مهم‌ترین و جذاب‌ترین مهارت‌های ما را به رخ بکشند، از سوی دیگر به مسئله/نیاز کارفرما مربوط باشند و از سوی دیگر با زبانی – زبان داستانی – بیان شوند که همه‌ی انسان‌ها آن زبان را دوست دارند و به شنیدن آن علاقه‌مند هستند.

چگونه می‌توان این سرنخ‌ها را در رزومه قرار داد؟

این کار آسانی نیست و به مهارت و تجربه نیازمند است و شما نباید به خودتان فشار بیاورید که در اولین رزومه‌ای که آماده می‌کنید بتوانید همه‌ی این نوع کارها را انجام دهید. اما به مرور می‌توانید با نگاه به داستان‌هایی که برای مصاحبه‌ی شغلی آماده می‌کنید و دقت در نیازهای عمومی و اختصاصی کارفرما – از طریق محتوای پوزیشن شده و اطلاعات شرکت – بخش‌های مربوط به مهارت‌ها، معرفی مسئولیت‌ها در بخش «سوابق و تاریخچه‌ی شغلی» و بازنگری در بخش «دستاوردها و موفقیت‌ها» و نظایر اینها، به نکاتی اشاره کنید که احتمالا برای کارفرما مهم باشند و درباره‌ی آنها از شما سوال کند و به شما آن فرصت طلایی برای قصه‌گویی را تقدیم کند.

جزییات بیشتر را به دوره‌ی آمادگی برای مصاحبه شغلی وامی‌گذاریم.

جمع‌بندی

رزومه را باید به عنوان حلقه‌ای از زنجیره‌ی کاریابی در نظر گرفت و برای ارائه‌ی پاسخ‌های مناسب در مصاحبه‌ی شغلی، از درون محتوای رزومه کمک گرفت.

اقدام عملی

حداقل هفت مورد مهمی که در رزومه‌ی شما به مهارت، مسئولیت و یا تحصیلات بازمی‌گردد بیابید و سعی کنید برای هر یک، یک خاطره‌ی جذاب اما کوتاه که معرف چالش و شرایط مورد نظر و وضعیت شما در مواجهه با آن باشد آماده کنید. اگر لازم است رزومه‌ی خود را به گونه‌ای اصلاح کنید که این خاطره یا روایت در آن، جا باز کند!

پیمایش به بالا