رزومه انگلیسی-عادی – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

رزومه انگلیسی-عادی

بعد از آماده‌سازی یک درفت اولیه، رزومه‌ی انگلیسی خود را آپلود کنید. نگران نباشید اگر رزومه‌ی شما ایراد دارد، ناقص است یا حتی کلماتی در آن به انگلیسی نوشته نشده است. این فقط یک گام اولیه است تا بعدا بتوانید روند پیشرفت خود را با وضعیت قبل از آغاز دوره مقایسه کنید.

لطفا بر روی دگمه‌ی زیر کلیک کنید تا به صفحه‌ی آپلود بروید.

After preparing the first draft of your resume, please start uploading process by clicking on this button.

به بالای صفحه بردن