مشاوره – Double Block – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی
double Block

مشاوره – Double Block

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نکرده
هزینه‌ی دوره
70 دلار کانادا
Get Started
این درس در حال حاضر در وضعیت بسته قرار دارد.

یک مشاوره به مدت 55 دقیقه.

بسته به آنکه در کجای سفر تجربی/مهارتی خود بوده و نیازمند به چه نوع اطلاعات و تجربه‌هایی باشید، در یک جلسه‌ی مشاوره، عمیقا به بحث و گفتگو در این باره و کاربردی‌ترین راه‌ها و روش‌های ممکن پرداخته خواهد شد.

Processing...
به بالای صفحه بردن