وبینارهای ضبط شده ۲

وبینارهای ضبط شده آشنایی با رزومه‌نویسی و نیازهای بازار کار

محتوای این دوره، نسخه‌ی ضبط شده وبینارهایی است که به‌طور رایگان از زمستان ۲۰۲۰ پخش آنها آغاز شده است و معمولا ماهانه ادامه داشته‌اند.

وبینارهای ضبط شده آشنایی با رزومه‌نویسی و نیازهای بازار کار مطالب بیشتر»