job searching

روش‌های فعال کاریابی

در این دوره‌ی تکمیلی و پیشرفته، بر روی روش‌های فعال – active – کاریابی که عمدتا افراد کمتری به آنها می‌پردازند و در نتیجه شانس بیشتری برای موفقیت دارند تمرکز شده است.

روش‌های غیرفعال کاریابی

در این دوره‌ی تفصیلی، شما با انواع روش‌ها، فرصت‌ها و ابزارهای جستجوی غیرفعال مشاغل مورد نظر آشنا می‌شوید. همچنین می‌آموزید که چگونه خود را در معرض دید کارفرمایان و جویندگان نیروی کار قرار دهید.

پیمایش به بالا