مصاحبه تکمیلی

پیشنهاد شغلی

پیگیری مصاحبه و دریافت پیشنهاد شغلی

مصاحبه شغلی با جلسه مصاحبه تمام نمی‌شود و کارهای بعد از آن می‌تواند شانس دریافت پیشنهاد شغلی را افزایش دهد. در این دوره کوتاه به پیگیری مصاحبه، نحوه مواجهه با پیشنهاد شغلی و مذاکره برای دریافت بهترین شرایط می‌پردازیم.

پیگیری مصاحبه و دریافت پیشنهاد شغلی مطالب بیشتر»

مواجهه با چالش‌های مصاحبه شغلی

همیشه روند مصاحبه یا پرسش‌های مصاحبه آن‌طوری پیش نمی‌رود که در کتاب‌ها و یا فیلم‌های آموزشی بیان شده‌اند. در این دوره کوتاه تکمیلی، به موارد چالشی اعم از پرسش‌های غیرمنتظره، رفتارهای عجیب پرسش‌گران و یا چالش‌های ناشی از سوابق و تاریخچه شغلی می‌پردازیم.

مواجهه با چالش‌های مصاحبه شغلی مطالب بیشتر»

پرسش‌های مصاحبه

پرسش‌های کلیدی مصاحبه شغلی

مصاحبه مهم‌ترین فرصتی است که یک جویای کار به دست می‌آورد تا در ادامه‌ی ادعاهایی که در رزومه مطرح کرده، کارفرما را راضی کند که او حلال مشکل است و بخش عمده‌ای از این کار از خلال پاسخ به پرسش‌هاُ آنچه که باید گفته شود و آنها که باید نگفته باقی گذاشته شود اتفاق می‌افتد.

پرسش‌های کلیدی مصاحبه شغلی مطالب بیشتر»

آمادگی پیش از آغاز مصاحبه شغلی

مصاحبه شغلی خیلی پیش از پرسش‌های آن آغاز می‌شود. در این دوره کوتاه، به همه‌ی آمادگی‌های لازم، خیلی پیش از جلسه‌ی مصاحبه و در روز مصاحبه پرداخته شده است. مصاحبه مهم‌ترین فرصتی است که یک جویای کار به دست می‌آورد تا در ادامه‌ی ادعاهایی که در رزومه مطرح کرده، کارفرما را راضی کند که او

آمادگی پیش از آغاز مصاحبه شغلی مطالب بیشتر»

پیمایش به بالا