تغییر شغلی

برنامه‌ریزی برای اقدام عملی

در این دوره کوتاه، به نحوه‌ی برنامه‌ریزی برای اقدامات عملی، متناسب با آنچه در مراحل قبلی به آن رسیده‌ایم، پرداخته می‌شود.

تصمیم‌گیری برای رشته

تصمیم‌گیری برای رشته شغلی یا تحصیلی

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور بر اساس اطلاعات دوره‌های مقدماتی قبلی، برای انتخاب رشته‌ی شغلی یا تحصیلی تصمیم بگیریم.

آشنایی عمیق‌تر با رشته شغلی خود

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور و از چه منابعی اطلاعات جامعی درباره industry، فیلد شغلی و مشاغل خاص مرتبط با علایق خود به دست آوریم.

خودشناسی برای انتخاب شغلی-تحصیلی یا تغییر فیلد شغلی

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور با شناخت ابعاد مختلفی از شخصیت، علایق، باورها، مهارت‌ها، دانش‌ها و تجارب، به فهرستی از متناسب‌ترین رشته‌های شغلی و یا تحصیلی دست پیدا کنیم.

برند و آینده شغلی شما

در این دوره کوتاه به این پرداخته می‌شود که چطور در زمان انتخاب یک فیلد جدید مشخصاتی که در مجموع بند شخصی و حرفه‌ای شما را می‌سازند باید شناسایی و بکار گرفته شوند تا به بهترین نتیجه‌ی ممکن در کوتاه‌ترین زمان دست یافت. همچنین اینکه با استفاده از چه امکاناتی می‌توان به آینده‌ای که تقویت …

برند و آینده شغلی شما مطالب بیشتر»

پیمایش به بالا