انتخاب رشته

تصمیم‌گیری برای رشته

تصمیم‌گیری برای رشته شغلی یا تحصیلی

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور بر اساس اطلاعات دوره‌های مقدماتی قبلی، برای انتخاب رشته‌ی شغلی یا تحصیلی تصمیم بگیریم.

تصمیم‌گیری برای رشته شغلی یا تحصیلی مطالب بیشتر»

آشنایی عمیق‌تر با رشته شغلی خود

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور و از چه منابعی اطلاعات جامعی درباره industry، فیلد شغلی و مشاغل خاص مرتبط با علایق خود به دست آوریم.

آشنایی عمیق‌تر با رشته شغلی خود مطالب بیشتر»

خودشناسی برای انتخاب شغلی-تحصیلی یا تغییر فیلد شغلی

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور با شناخت ابعاد مختلفی از شخصیت، علایق، باورها، مهارت‌ها، دانش‌ها و تجارب، به فهرستی از متناسب‌ترین رشته‌های شغلی و یا تحصیلی دست پیدا کنیم.

خودشناسی برای انتخاب شغلی-تحصیلی یا تغییر فیلد شغلی مطالب بیشتر»

پیمایش به بالا