دوره‌ی کوتاه – برگه 2 – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

دوره‌ی کوتاه

برند و آینده شغلی شما

در این دوره کوتاه به این پرداخته می‌شود که چطور در زمان انتخاب یک فیلد جدید مشخصاتی که در مجموع بند شخصی و حرفه‌ای شما را می‌سازند باید شناسایی و بکار گرفته شوند تا به بهترین نتیجه‌ی ممکن در کوتاه‌ترین زمان دست یافت. همچنین اینکه با استفاده از چه امکاناتی می‌توان به آینده‌ای که تقویت …

برند و آینده شغلی شما مطالب بیشتر»

روش‌های غیرفعال کاریابی

در این دوره‌ی تفصیلی، شما با انواع روش‌ها، فرصت‌ها و ابزارهای جستجوی غیرفعال مشاغل مورد نظر آشنا می‌شوید. همچنین می‌آموزید که چگونه خود را در معرض دید کارفرمایان و جویندگان نیروی کار قرار دهید.

آمادگی پیش از آغاز مصاحبه شغلی

مصاحبه شغلی خیلی پیش از پرسش‌های آن آغاز می‌شود. در این دوره کوتاه، به همه‌ی آمادگی‌های لازم، خیلی پیش از جلسه‌ی مصاحبه و در روز مصاحبه پرداخته شده است. مصاحبه مهم‌ترین فرصتی است که یک جویای کار به دست می‌آورد تا در ادامه‌ی ادعاهایی که در رزومه مطرح کرده، کارفرما را راضی کند که او …

آمادگی پیش از آغاز مصاحبه شغلی مطالب بیشتر»

به بالای صفحه بردن