دوره‌ی کوتاه – دوره‌ها و خدمات آموزشی و کاربردی

دوره‌ی کوتاه

پیشنهاد شغلی

پیگیری مصاحبه و دریافت پیشنهاد شغلی

مصاحبه شغلی با جلسه مصاحبه تمام نمی‌شود و کارهای بعد از آن می‌تواند شانس دریافت پیشنهاد شغلی را افزایش دهد. در این دوره کوتاه به پیگیری مصاحبه، نحوه مواجهه با پیشنهاد شغلی و مذاکره برای دریافت بهترین شرایط می‌پردازیم.

مواجهه با چالش‌های مصاحبه شغلی

همیشه روند مصاحبه یا پرسش‌های مصاحبه آن‌طوری پیش نمی‌رود که در کتاب‌ها و یا فیلم‌های آموزشی بیان شده‌اند. در این دوره کوتاه تکمیلی، به موارد چالشی اعم از پرسش‌های غیرمنتظره، رفتارهای عجیب پرسش‌گران و یا چالش‌های ناشی از سوابق و تاریخچه شغلی می‌پردازیم.

انواع مصاحبه‌های شغلی

در این دوره کوتاه اما بسیار مهم، با انواع مصاحبه‌های شغلی از قبیل تلفنی، پنلی، گروهی و نظایر اینها و نحوه آمادگی برای آنها آشنا می‌شویم.

پرسش‌های مصاحبه

پرسش‌های کلیدی مصاحبه شغلی

مصاحبه مهم‌ترین فرصتی است که یک جویای کار به دست می‌آورد تا در ادامه‌ی ادعاهایی که در رزومه مطرح کرده، کارفرما را راضی کند که او حلال مشکل است و بخش عمده‌ای از این کار از خلال پاسخ به پرسش‌هاُ آنچه که باید گفته شود و آنها که باید نگفته باقی گذاشته شود اتفاق می‌افتد.

برنامه‌ریزی برای اقدام عملی

در این دوره کوتاه، به نحوه‌ی برنامه‌ریزی برای اقدامات عملی، متناسب با آنچه در مراحل قبلی به آن رسیده‌ایم، پرداخته می‌شود.

تصمیم‌گیری برای رشته

تصمیم‌گیری برای رشته شغلی یا تحصیلی

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور بر اساس اطلاعات دوره‌های مقدماتی قبلی، برای انتخاب رشته‌ی شغلی یا تحصیلی تصمیم بگیریم.

آشنایی عمیق‌تر با رشته شغلی خود

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور و از چه منابعی اطلاعات جامعی درباره industry، فیلد شغلی و مشاغل خاص مرتبط با علایق خود به دست آوریم.

خودشناسی برای انتخاب شغلی-تحصیلی یا تغییر فیلد شغلی

در این دوره‌ی کوتاه، که بخشی از دوره‌های اصلی «انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی» و یا «تغییر فیلد شغلی برای مهاجران» است، به این پرداخته شده که چطور با شناخت ابعاد مختلفی از شخصیت، علایق، باورها، مهارت‌ها، دانش‌ها و تجارب، به فهرستی از متناسب‌ترین رشته‌های شغلی و یا تحصیلی دست پیدا کنیم.

روش‌های فعال کاریابی

در این دوره‌ی تکمیلی و پیشرفته، بر روی روش‌های فعال – active – کاریابی که عمدتا افراد کمتری به آنها می‌پردازند و در نتیجه شانس بیشتری برای موفقیت دارند تمرکز شده است.

به بالای صفحه بردن